Η 151/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Πρότασης για κατάργηση θέσεων και αποξήλωσης κουβουκλίων περιπτέρων»

ΑΔΑ: 6ΞΦΕΩΗΑ-ΖΘ5
Ημ. Απόφ.: 10/07/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP