Αποφάσεις

H 175/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της 3ημερης Έκθεσης Ευβοϊκών Προϊόντων

ΑΔΑ: Ψ1ΙΡΩΗΑ-ΙΔ0 17/07/2018

Η 176/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ψ620ΩΗΑ-40Ι 16/07/2018

Η 173/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μεταφοράς περιπτέρου Τουλούμη Ελένης από την πλατεία Αγίας Ελεούσας στην πλατεία Αγίου Ταξιάρχη».

ΑΔΑ: ΩΡΝΧΩΗΑ-ΥΤΝ 16/07/2018

Η 158/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε μικτό πρατήριο υγραερίου και υγρών καυσίμων με αυτόματο πλυντήριο και λιπαντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας Αφοί Οικονόμου Ο.Ε.».

ΑΔΑ: 65ΗΛΩΗΑ-Δ40 13/07/2018

Η 157/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: Ω5ΞΟΩΗΑ-Η62 13/07/2018

Η 145/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 68ΚΛΩΗΑ-ΗΝΘ 18/06/2018

Η 141/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: 6ΧΚ0ΩΗΑ-ΖΡ4 18/06/2018

H 138/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΟΥΞΩΗΑ-ΦΛΞ 18/06/2018

Η 140/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: 7ΥΚΤΩΗΑ-Μ9Ν 18/06/2018

Η 135/218 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί διακοπής κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Βύρωνος λόγω εργασιών.

ΑΔΑ: ΨΤΒΖΩΗΑ-ΝΒΔ 11/06/2018

Η 114/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: ΩΠΒ9ΩΗΑ-ΣΣΩ 06/06/2018

Η 131/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 65ΣΚΩΗΑ-ΓΑ5 04/06/2018

Η 133/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας για το έτος 2018

ΑΔΑ: 6Θ26ΩΗΑ-Κ0Δ 04/06/2018

Η 132/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μεταφοράς της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στη συνοικία Κανήθου.

ΑΔΑ: 7ΔΚΠΩΗΑ-1ΞΛ 04/06/2018

H 112/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης της αρ.93/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και σχεδίου κανονιστικής απόφασης για τον τρόπο κάλυψης από τραπεζοκαθίσματα της κεντρικής πλατείας Δροσιάς με την επωνυμία “Αντωνίου Ζυγομαλά”».

ΑΔΑ: 6ΜΡΦΩΗΑ-ΦΥΛ 25/05/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP