Αποφάσεις

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΨΩΧ7ΩΗΑ-Ε5Ε 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΗΑ-5Ο4 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: 6ΝΦ4ΩΗΑ-ΜΟ6 03/10/2022

Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

ΑΔΑ: 6ΓΖΘΩΗΑ-3ΛΡ 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΨΒΨΥΩΗΑ-ΑΨΑ 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΩΜΑΒΩΗΑ-ΟΡΜ 03/10/2022

Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: 6ΘΕΠΩΗΑ-ΑΟΒ 03/10/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΘΟΤΩΗΑ-Υ58 29/09/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΨΓ4ΥΩΗΑ-84Η 29/09/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: ΨΖΙ7ΩΗΑ-0ΓΤ 29/09/2022

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: 6ΦΤΕΩΗΑ-ΒΒ0 26/09/2022

Περί μονιμότητας μονοδρόμησης Παραλιακού μετώπου και καθέτων της Παραλίας Αυλίδας

ΑΔΑ: Ψ3ΣΠΩΗΑ-0ΙΛ 26/09/2022

Περί κατασκευής νέου κοιμητηρίου στη θέση «Σουβάλα» στην Κοινότητα Ν.Λαμψάκου και τη διατήρηση του υπάρχοντος

ΑΔΑ: 9Ρ3ΦΩΗΑ-ΒΝΓ 26/09/2022

Περί εκδίκασης ένστασης κατά της υπ΄αρ.86/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας σχετικά με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1230 Συνοικίας Η΄ Χαλκίδας, μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας με ΚΑ 0803025

ΑΔΑ: 6ΟΜΗΩΗΑ-Β9Ψ 26/09/2022

Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 17 & 19 του Σχεδίου Πόλης της Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6Ν1ΜΩΗΑ-ΖΕ8 26/09/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP