Αποφάσεις

Περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλκίδας στα Ο.Τ. 68 & 71 επί των οδών Αρεθούσης 32 και Μπαλαλαίων (Συνοικία Γ΄), μετά την απόφαση χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου της οδού Αρεθούσης 32 (εξ αναβολής)

ΑΔΑ: Ψ16ΚΩΗΑ-ΦΗΕ 20/10/2021

Κοπή πεύκου στην οδό Πυθέως και Γεωργιάδη, στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 6ΞΕΚΩΗΑ-ΒΛΒ 29/09/2021

Κοπή βραχυχιτώνων στην οδό Αγ.Ιωάννου Ρώσου στο Βασιλικό

ΑΔΑ: ΨΠΘΡΩΗΑ-ΟΑΝ 29/09/2021

Κοπή ελαιοδέντρων στην οδό Μαργαρίτη στην περιοχή Αγίας Ελεούσας Χαλκίδας

ΑΔΑ: 9ΛΜΦΩΗΑ-Ζ42 29/09/2021

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κραταιμένους 15 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: Ρ7Ξ6ΩΗΑ-ΦΨΑ 16/09/2021

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μακρυγιάννη 64 στη Νέα Αρτάκη

ΑΔΑ: ΨΜΡΥΩΗΑ-Σ3Ρ 16/09/2021

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Μιαούλη 28 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΨΦ27ΩΗΑ-Ο5Α 16/09/2021

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Βάκη 4 στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΩΞ3ΤΩΗΑ-ΙΓΞ 16/09/2021

Περί διαπλάτυνσης δημοτικής οδού Ληλαντίων της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου και βελτίωση καμπυλότητας συμβολής της οδού Ληλαντίων με την Εθνική οδό Χαλκίδας-Λεπούρων (Ε.Ο.44)

ΑΔΑ: Ψ1ΡΤΩΗΑ-ΩΓΟ 02/09/2021

Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Αμέα πλησίον οικίας, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 12, στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

ΑΔΑ: 6ΙΙ1ΩΗΑ-ΤΨ5 02/09/2021

Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Αμέα έμπροσθεν οικίας επί της οδού Καραολή 2, στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης

ΑΔΑ: ΨΑΤΒΩΗΑ-ΗΜΥ 02/09/2021

Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Ιπποκράτους (Ο.Τ. 183) στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: 6Κ5ΕΩΗΑ-ΖΝ9 02/09/2021

Περί γνωμοδότησης νέων θέσεων υπαίθριου εμπορίου στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: ΨΩ8ΜΩΗΑ-ΝΚΣ 06/08/2021

Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης οδού στο Ο.Τ. 318 του Σχεδίου Πόλης Βασιλικού του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΛ31ΩΗΑ-ΦΝ9 27/07/2021

Περί έγκρισης μελέτης οριοθέτησης «Ρέματος Κωστάκη» όπως αυτή υποβλήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με το υπ’αριθμ. 13107/28-06-2021 έγγραφο αυτής

ΑΔΑ: 65ΝΗΩΗΑ-5ΣΩ 27/07/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP