Αποφάσεις

Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Θ.Γεωργιάδη και Δ.Πολιορκητού

ΑΔΑ: 6ΕΥΖΩΗΑ-ΗΟ9 20/12/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: Ψ28ΖΩΗΑ-ΕΑΨ 20/12/2022

Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Μένου Φιλήντα 50, στη Δ.Ε. Ν.Αρτάκης (από αναβολή)

ΑΔΑ: 6ΩΣΟΩΗΑ-ΝΟ6 24/11/2022

Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Παπαναστασίου 9, στη Δ.Ε. Χαλκίδας (από αναβολή)

ΑΔΑ: 649ΜΩΗΑ-Κ2Ψ 24/11/2022

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΜΟΒΩΗΑ-6ΓΗ 21/11/2022

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΦΝΧΩΗΑ-6ΦΤ 21/11/2022

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 64ΕΦΩΗΑ-Υ4Π 21/11/2022

Περί τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στην παραλιακή οδό Μπουρτζίου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 6ΩΑΤΩΗΑ-Ο0Χ 21/11/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: 6ΖΩΤΩΗΑ-ΟΚΓ 08/11/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΩΔ3ΥΩΗΑ-2Κ1 08/11/2022

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΩΖ88ΩΗΑ-Γ59 08/11/2022

Περί έγκρισης κατάργησης θέσης δύο περιπτέρων και αποξήλωσης κουβουκλίων

ΑΔΑ: 6Υ9ΒΩΗΑ-3ΦΥ 08/11/2022

Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου

ΑΔΑ: 9Β0ΞΩΗΑ-ΕΟΓ 08/11/2022

Περί επικαιροποίησης της ρυθμιστικής σήμανσης στη θέση ΛΗΘΗ, περιοχής ΜΟΡΦΑ της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΝΠΞΩΗΑ-ΓΞΖ 08/11/2022

Περί πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.269 στη συνοικία Ε΄ Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΣΗΑΩΗΑ-6Δ5 20/10/2022
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP