Αποφάσεις

Η 166/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης»

ΑΔΑ: 6ΠΠΝΩΗΑ-Φ9Π 10/08/2017

Η 165/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης»

ΑΔΑ: 6ΠΓΙΩΗΑ-ΝΓΣ 10/08/2017

H 164/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 7ΞΣΧΩΗΑ-ΗΞΩ 03/08/2017

Η 157/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Αρτάκης, μεταξύ των Ο.Τ. 54, 55, 52, 48, 247, 246 & 245 της πολεοδομικής ενότητας Αρτάκη Ι».

ΑΔΑ: ΩΧΚΧΩΗΑ-91Τ 20/07/2017

Η 143/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο <Κέντρο Προσωρινής Αποθήκευσης Επικίνδυνων Αποβλήτων> στη Βιομηχανική Ζώνη Ριτσώνας στη ΒΤ1 στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Ευβοίας»

ΑΔΑ: Ψ0Β3ΩΗΑ-7ΩΚ 10/07/2017

Η 151/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Πρότασης για κατάργηση θέσεων και αποξήλωσης κουβουκλίων περιπτέρων»

ΑΔΑ: 6ΞΦΕΩΗΑ-ΖΘ5 10/07/2017

Η 150/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας για το έτος 2017».

ΑΔΑ: 6ΠΝΗΩΗΑ-ΘΙΠ 10/07/2017

H 154/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Αρεθούσης – Στύρων»

ΑΔΑ: 6ΥΧΡΩΗΑ-ΗΙΛ 05/07/2017

H 131/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης εγκατάστασης ηλιακών σηματοδοτών»

ΑΔΑ: Ψ5ΕΟΩΗΑ-7ΧΧ 22/06/2017

H 137/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δέντρων επί της οδού Δωδεκανήσου στη Χαλκίδα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: <Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Χαλκιδέων>

ΑΔΑ: Ω1Γ4ΩΗΑ-7ΟΗ 21/06/2017

Η 136/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακής ρύθμισης στην περιοχή Λευκαντί Βασιλικού.

ΑΔΑ: ΩΕΧ1ΩΗΑ-7Τ2 21/06/2017

Σε ορθή επανάληψη η 126/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη παραλιακή οδό στην περιοχή Δροσιάς από την τοποθεσία “ΒΑΛΟΠΟΥΛΑ” μέχρι την τοποθεσία “ΓΑΪΔΑΡΟΣ”»

ΑΔΑ: Ω1ΗΩΩΗΑ-ΚΣΞ 20/06/2017

Η 132/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί άδειας κοπής ατόμου Πεύκης επί της οδού Μαντζουρίας στους Αγ. Αναργύρους, στην Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: 701ΜΩΗΑ-ΞΚΝ 19/06/2017

H 133/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής ατόμου Πεύκης στην συμβολή των οδών Μανταρινιάς και Πορτοκαλιάς στους Αγ. Αναργύρους, στην Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΥΛ0ΩΗΑ-ΤΟ9 19/06/2017

H 130/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άρσης παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 70ΟΡΩΗΑ-ΡΤΝ 19/06/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP