Αποφάσεις

Η 29/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετακίνησης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου»

ΑΔΑ: Ψ3Κ0ΩΗΑ-Ψ3Ω 09/02/2018

Η 25/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: »

ΑΔΑ: 66ΩΝΩΗΑ-ΞΟ1 09/02/2018

Η 24/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: »

ΑΔΑ: 7ΧΕ3ΩΗΑ-ΓΦΒ 09/02/2018

Η 23/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: 7ΑΖ8ΩΗΑ-4Ε6 09/02/2018

H 21/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δέντρου στην οδό Χρ. Σμύρνης 38, στη Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΛ57ΩΗΑ-ΨΘΛ 26/01/2018

Η 20/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί άδειας κοπής δέντρου στην πάροδο της οδού Δημάρχου Σκούρα, στη Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΦΥΟΩΗΑ-8Δ8 26/01/2018

H 22/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εκδηλώσεις του θαλασσινού καρναβαλιού στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2018

ΑΔΑ: 68ΞΧΩΗΑ-ΦΞΓ 26/01/2018

H 17/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το δημοτικό υπαίθριο σταθμό στον Ο.Σ.Ε. επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή»

ΑΔΑ: 6ΦΣΔΩΗΑ-02Τ 26/01/2018

Η 1/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Ν. Αρτάκης και τροποποίησης της υψομετρικής μελέτης των οδών με αριθμούς 1 έως 25 που περιλαμβάνονται στην Πράξη Εφαρμογής 13/2000 της Νέας Αρτάκης Ι του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΨΑΣΑΩΗΑ-1Α4 15/01/2018

Η 13/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΨΦΘΩΗΑ-4ΙΕ 12/01/2018

Η 12/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΑΛΘΩΗΑ-Φ7Σ 12/01/2018

Η 243/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί μετακίνησης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα, λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας

ΑΔΑ: ΨΦΛΤΩΗΑ-8ΓΦ 08/01/2018

Η 240/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότα Ζωής περί έγκρισης αιτήματος για άδεια φόρτωσης-εκφόρτωσης

ΑΔΑ: 7ΝΖ6ΩΗΑ-9ΙΟ 20/12/2017

Η 241/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί άδεια τοποθέτησης σταυρού σήμανσης φαρμακείου επί ιδιωτικού χώρου

ΑΔΑ: 7ΞΩ3ΩΗΑ-ΛΞ2 20/12/2017

H 247/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί τροποποίηση της με αρ. 217/26-10-2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. περί

ΑΔΑ: ΩΞΙ8ΩΗΑ-Φ63 18/12/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP