Αποφάσεις

Η 3/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής ατόμου πεύκης που βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, στην Χαλκίδα

ΑΔΑ: Ψ0ΙΩΩΗΑ-Ε52 16/01/2019

Η 5/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση επί της οδού Βελισσαρίου στην Χαλκίδα

ΑΔΑ: Ω76ΗΩΗΑ-Δ91 16/01/2019

Η 4/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Συνοδά έργα Υποδομών-Δικτύων Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας”

ΑΔΑ: 66ΙΑΩΗΑ-72Ε 16/01/2019

Η 6/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6Θ1ΨΩΗΑ-ΩΞ1 16/01/2019

Η 245/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: Ω9Υ4ΩΗΑ-ΛΜΑ 17/12/2018

Η 246/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: Ω2ΑΧΩΗΑ-9ΝΝ 17/12/2018

Η 244/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: ΩΝΛΠΩΗΑ-ΓΜΑ 17/12/2018

Η 238/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 6Ψ43ΩΗΑ-ΥΑΤ 13/12/2018

H 242/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: Ω8ΨΧΩΗΑ-ΥΘΖ 13/12/2018

Η 243/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 6Ρ7ΔΩΗΑ-Γ86 13/12/2018

Η 241/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 6ΦΞΕΩΗΑ-63Ν 13/12/2018

Η 248/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΗ3ΠΩΗΑ-7Σ8 13/12/2018

Η 240/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: ΩΘ3ΨΩΗΑ-4Ξ7 12/12/2018

Η 239/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: ΩΗΟΑΩΗΑ-7Χ7 12/12/2018

Η 251/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: 6ΙΨΒΩΗΑ-ΓΦ1 12/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP