Αποφάσεις

Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος Αμεα

ΑΔΑ: ΨΥΒΤΩΗΑ-Δ6Δ 10/01/2024

Περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από την αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου με ΚΑ 0803025 σε οικοδομικό τετράγωνο προβλεπόμενο για ΚΧ-Πλατεία στη συνοικία Η΄ Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ψ2ΟΥΩΗΑ-ΙΧΧ 08/12/2023

Περί έγκρισης άδειας τομής σε οδικό δίκτυο κατασκευής χερσαίου αγωγού διάθεσης ΕΕΛ Αυλίδας στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ41ΩΩΗΑ-1ΙΠ 24/11/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή και σύνδεση του νέου τμήματος αγωγού φυσικού αερίου σε οδούς στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΜΟΒΩΗΑ-ΟΛ0 13/11/2023

Περί έγκρισης αιτήματος για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: ΨΦ84ΩΗΑ-ΚΙΥ 08/11/2023

Περί αιτήματος για μεταφορά περιπτέρου σε νέα θέση από τέρμα Λεωφόρου Μένου Φιλήντα στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Πάρκου Κυζικείων στη Νέα Αρτάκη

ΑΔΑ: 6ΟΞΦΩΗΑ-ΑΜΩ 25/10/2023

Περί παραχώρησης αδιάθετου οικοπέδου στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης (από αναβολή)

ΑΔΑ: 6ΚΛ6ΩΗΑ-ΠΘ0 24/10/2023

Περί έγκρισης αιτήματος για άδεια εκσκαφής για επισκευή γεώτρησης στην περιοχή της Ριτσώνας της Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ψ3ΒΙΩΗΑ-ΚΕΩ 24/10/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα σε κέντρο λογοθεραπείας

ΑΔΑ: 6Χ3ΛΩΗΑ-ΓΔΠ 17/10/2023

Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: ΨΞΖ9ΩΗΑ-ΟΡ0 17/10/2023

Περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης Αμεα

ΑΔΑ: Ψ9ΩΖΩΗΑ-ΑΤΣ 16/10/2023

Έγκριση αιτήματος τροποποίησης όρων δόμησης στο ενοποιημένο Ο.Τ. 196-197 συνοικίας Α΄ Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6ΟΓΥΩΗΑ-ΞΙΦ 16/10/2023

Περί επικαιροποίησης των υπ΄αριθμ. 32/2015 και 159/2022 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών για τη μεταφορά των μαθητών στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: ΨΡΓΩΩΗΑ-0Ξ5 26/09/2023

Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, στη θέση Αγ. Παρασκευή της Δ.Ε. Ανθηδόνας, στο πλαίσιο του έργου «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Ευβοίας (συνέχιση)

ΑΔΑ: Ψ6ΙΗΩΗΑ-ΧΞΠ 19/09/2023

Περί έγκρισης αιτήματος για παράταση των υπ΄αριθμ. 161/2023, 162/2023, 163/2023, 164/2023 και 165/2023 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του έργου «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων προς Ε.Ε.Λ.»

ΑΔΑ: 9ΒΗ3ΩΗΑ-ΩΛΠ 14/09/2023
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP