Αποφάσεις

Σε ορθή επανάληψη η αρίθμ.255/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση κοπής δέντρων σε παιδική χαρά λόγω ανακατασκευής».

ΑΔΑ: ΩΗΘΧΩΗΑ-Τ12 11/01/2021

Σε ορθή επανάληψη η αρίθμ.254/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <FTTΗ A/K ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

ΑΔΑ: 63Υ3ΩΗΑ-ΒΨΛ 11/01/2021

Η αρίθμ.244/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση κυκλοφοριακών προτάσεων που συνοδεύουν την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας”»

ΑΔΑ: ΨΑΕΔΩΗΑ-Β0Α 31/12/2020

Η αρίθμ.243/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο “Βελτίωση- Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης (Κόμβος ΔΑΡΙΓΚ έως Κόμβο Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας)”».

ΑΔΑ: Ψ5ΑΘΩΗΑ-266 31/12/2020

Η αρίθμ.242/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης»

ΑΔΑ: ΨΑ5ΧΩΗΑ-89Λ 31/12/2020

Η αρίθμ.251/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων προς Ε.Ε.Λ ».

ΑΔΑ: 99ΔΙΩΗΑ-ΒΓ3 16/12/2020

Η αρίθμ.249/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Βασιλικού της Δ.Ε Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων »

ΑΔΑ: ΩΛΚ8ΩΗΑ-0Η0 16/12/2020

Η αρίθμ.248/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Δροσιάς της Δ.Ε Ανθηδόνος του Δήμου Χαλκιδέων »

ΑΔΑ: 6ΖΕ4ΩΗΑ-ΝΒ3 16/12/2020

Η αρίθμ.247/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και χορήγηση άδειας εκσκαφών φρεατίων στα πλαίσια της προμήθειας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”»

ΑΔΑ: 6ΞΔΨΩΗΑ-73Π 16/12/2020

Η ρίθμ.245/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων με θέμα:«Έγκριση- επικαιροποίηση θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων»

ΑΔΑ: 9ΒΠΓΩΗΑ-3ΙΖ 16/12/2020

Η αρίθμ.232/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Τοποθέτηση πινακίδων για ονομασία οδών στην συνοικία Η΄ της πόλεως Χαλκίδας στην περιοχή “ΠΑΝΟΡΑΜΑ”»

ΑΔΑ: 9Ω9ΤΩΗΑ-ΗΔΕ 24/11/2020

Η αρίθμ.229/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.1239 στη συνοικία Η΄ Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου σε συμμόρφωση προς την υπ΄αρίθμ.Α231/2020 απόφαση του 1ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ω7ΑΑΩΗΑ-ΩΙ1 18/11/2020

Η αρίθμ.212/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: »

ΑΔΑ: 61ΝΣΩΗΑ-90Ε 26/10/2020

Η 220/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρων στην οδό Καραγιάννη, στην Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΓ7ΣΩΗΑ-ΘΙΝ 21/10/2020

Η 218/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Ανθηδώνας στη Δ.Ε. Ανθηδώνας Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας από το ΥΠΠΟ».

ΑΔΑ: Ψ6ΘΛΩΗΑ-25Κ 21/10/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP