Αποφάσεις

Η 115/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 7ΘΧ6ΩΗΑ-6ΤΜ 18/05/2018

Η 105/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας κ. Παπασωτηρίου Σταμάτη».

ΑΔΑ: 6ΟΝΓΩΗΑ-5ΧΥ 10/05/2018

Η 97/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετεγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, λόγω λήξης του προκαθορισμένου χρόνου εγκατάστασης, στην Λ. Φανερωμένης».

ΑΔΑ: ΩΓΜ3ΩΗΑ-ΦΗΔ 10/05/2018

H 109/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διεξαγωγή αγώνα δρόμου σε δημόσια οδό ».ωής

ΑΔΑ: ΩΦΕ7ΩΗΑ-ΧΓΙ 10/05/2018

Η 103/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΚΡΘΩΗΑ-5Ψ3 10/05/2018

Η 104/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μερικής ανάκλησης της αρ. 232/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΧ4ΙΩΗΑ-2ΣΛ 10/05/2018

H 108/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την μετεγκατάσταση του 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας»

ΑΔΑ: 7ΣΝ5ΩΗΑ-Ο0Μ 03/05/2018

H 101/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί «Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 217/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας περί ».

ΑΔΑ: 7ΔΞΝΩΗΑ-ΝΑ7 03/05/2018

H 100/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί «Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 216/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας περί ».

ΑΔΑ: Ψ83ΚΩΗΑ-9ΒΜ 03/05/2018

Η 99/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί «Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 215/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας περί ».

ΑΔΑ: 6Ν6ΨΩΗΑ-ΙΛ4 03/05/2018

H 98/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί «Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 214/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας περί ».

ΑΔΑ: ΨΨΔΗΩΗΑ-Ε0Ι 03/05/2018

Η 79/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Άδειας κοπής δέντρων εντός και πέριξ του αύλειου χώρου του Δημ. Σχολείου Βαθέως».

ΑΔΑ: 7ΖΥΦΩΗΑ-65Χ 20/04/2018

Η 80/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1239 στη συνοικία Η Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6Θ6ΣΩΗΑ-566 20/04/2018

Η 82/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Αλλαγής οδών λειτουργίας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας»

ΑΔΑ: 64ΠΦΩΗΑ-Ε24 20/04/2018

Η 77/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης της αρ. 212/2017 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: »

ΑΔΑ: 69ΩΙΩΗΑ-Ν5Ψ 03/04/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP