Αποφάσεις

H 208/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης υπογειοποίησης κάδων στην πλατεία Αγ. Νικολάου Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΘΜΖΩΗΑ-1ΧΥ 12/10/2017

H 209/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης

ΑΔΑ: 63Σ9ΩΗΑ-29Δ 12/10/2017

Η 201/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης Υψομετρικής μελέτης πέριξ του Ο.Τ. 529 του Σχεδίου Πόλεως Συνοικίας Δ του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΩΙ6ΡΩΗΑ-ΩΛΩ 06/10/2017

Η 207/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη στη Δ.Κ. Βαθέος Αυλίδας»

ΑΔΑ: ΩΚΒ4ΩΗΑ-Ξ6Ι 06/10/2017

Η 206/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: Ψ9Γ7ΩΗΑ-ΗΥΒ 06/10/2017

Η 195/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: ΩΑ2ΙΩΗΑ-ΒΡΥ 25/09/2017

Η 194/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6ΟΞ7ΩΗΑ-9ΗΛ 25/09/2017

H 188/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πΠερί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ασφαλή διεξαγωγή του 4ου Λαϊκού Δρόμου Χαλκίδας “CHALKIDA BRIDGES MARATHON

ΑΔΑ: 66ΥΘΩΗΑ-ΡΦΠ 18/09/2017

Η 187/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων υπαίθριου σταθμού επί της οδού Ελ. Βενιζέλου

ΑΔΑ: 7ΧΡ2ΩΗΑ-5ΨΞ 15/09/2017

Η 176/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης Υψομετρικής μελέτης πέριξ του Ο.Τ. 8 του Παλαιού Σχεδίου πόλεως Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: 7ΧΓΕΩΗΑ-ΘΘΨ 06/09/2017

Η 175/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 175/2013 απόφασης Δ.Σ. Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6ΣΖΠΩΗΑ-Σ86 06/09/2017

Η 166/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης»

ΑΔΑ: 6ΠΠΝΩΗΑ-Φ9Π 10/08/2017

Η 165/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης»

ΑΔΑ: 6ΠΓΙΩΗΑ-ΝΓΣ 10/08/2017

H 164/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 7ΞΣΧΩΗΑ-ΗΞΩ 03/08/2017

Η 157/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Αρτάκης, μεταξύ των Ο.Τ. 54, 55, 52, 48, 247, 246 & 245 της πολεοδομικής ενότητας Αρτάκη Ι».

ΑΔΑ: ΩΧΚΧΩΗΑ-91Τ 20/07/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP