Αποφάσεις

Η 220/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρων στην οδό Καραγιάννη, στην Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΓ7ΣΩΗΑ-ΘΙΝ 21/10/2020

Η 218/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Ανθηδώνας στη Δ.Ε. Ανθηδώνας Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας από το ΥΠΠΟ».

ΑΔΑ: Ψ6ΘΛΩΗΑ-25Κ 21/10/2020

Η 219/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου WIND στα πλαίσια κατασκευής του έργου: “Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών WIND NGA στο Δήμο Χαλκίδας”».

ΑΔΑ: ΩΤΡΝΩΗΑ-ΩΚΛ 21/10/2020

Η αρίθμ.224/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Αίτημα προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας της οδού Αναξαγόρα Ν. Αρτάκης».

ΑΔΑ: 9Ρ3ΙΩΗΑ-1ΟΒ 19/10/2020

Η αρίθμ.225/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Αίτημα Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε οδό στη Ν. Αρτάκη».

ΑΔΑ: 6ΘΛ3ΩΗΑ-ΜΛΝ 19/10/2020

Η αρίθμ.214/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στην περιοχή Αγία Μαρίνα Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6ΚΖΖΩΗΑ-6ΚΒ 02/10/2020

Η αρίθμ.211/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:«Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα το έργο »

ΑΔΑ: 6ΤΗΘΩΗΑ-32Ω 02/10/2020

Η αρίθμ.210/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:“Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ) “ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ” στη θέση “Μνήμα Κατή” στην Κοινότητα Βαθέος Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας “

ΑΔΑ: ΩΘΚΤΩΗΑ-ΒΘΘ 02/10/2020

Η αρίθμ.209/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:”Γνωμοδότηση για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)”ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε” στη θέση “Βλαχοθανασάκη” στην Κοινότητα Βαθέος Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας”.

ΑΔΑ: Ψ8ΖΩΩΗΑ-ΔΙ8 02/10/2020

Η 199/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών στην πόλη της Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6ΕΧ1ΩΗΑ-9Ι6 21/08/2020

Η 198/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων».

ΑΔΑ: Ω1ΒΘΩΗΑ-ΧΑΦ 21/08/2020

Η 197/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης στο Τμήμα Σαρώθρων της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: Ω6Π9ΩΗΑ-6ΜΨ 21/08/2020

Η αρίθμ.182/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Γνωμοδότηση για έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) “Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Χαλκίδας” στη θέση «Πέϊ Δοκού » του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας” .

ΑΔΑ: ΨΣΦ5ΩΗΑ-ΩΟΣ 07/08/2020

Η υπ΄αρίθμ.194/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :«Αναστολή λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη επί της διασταύρωσης των οδών Αγ.Ιωάννου Ρώσσου και Αγγελέτου στην Κοινότητα Βασιλικού της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων ».

ΑΔΑ: 6ΦΞ5ΩΗΑ-4ΔΚ 07/08/2020

Η αρίθμ. 181/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 837 στη συνοικία Ζ΄ Χαλκίδας για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ,σε συμμόρφωση προς την υπ΄ αρίθμ. 343/2017 δικαστική απόφαση».

ΑΔΑ: Ω1Υ6ΩΗΑ-ΙΣΩ 07/08/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP