Αποφάσεις

Η 230/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών πόλεως Χαλκίδας στα πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

ΑΔΑ: 6ΔΘΓΩΗΑ-Μ5Β 08/11/2018

Η 229/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Κυκλοφοριακής οργάνωσης και βελτίωσης σήμανσης στη συνοικία “ΒΡΟΝΤΟΥ” Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6Κ52ΩΗΑ-Ξ59 08/11/2018

Η 226/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση εικονοστασίου».

ΑΔΑ: 6ΝΒΧΩΗΑ-Α4Υ 08/11/2018

Η 225/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΨΚΞΣΩΗΑ-ΑΝΜ 08/11/2018

Η 222/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.700, Ο.Τ. 698 & Ο.Τ. 2021 στη συνοικία Ε Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6Θ8ΖΩΗΑ-0ΔΠ 07/11/2018

Η 224/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωή ςπερί αναβάθμισης οδών και πεζοδρομίων πόλεως Χαλκίδας

ΑΔΑ: 6Σ7ΘΩΗΑ-Ζ1Ξ 29/10/2018

Η 221/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί δέσμευσης χώρου από ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση υπαίθριου υποσταθμού συνεπτυγμένου τύπου 630ΚVA

ΑΔΑ: 6ΛΦΧΩΗΑ-320 22/10/2018

Η 217/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης του κουβουκλίου του

ΑΔΑ: ΩΜΗ4ΩΗΑ-ΝΡΧ 12/10/2018

Η 214/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: Ψ969ΩΗΑ-ΓΦΜ 04/10/2018

Η 215/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αίτησης της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής για διοργάνωση αγώνα αυτοκινήτου

ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΗΑ-6Ε9 04/10/2018

Η 216/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ασφαλή διεξαγωγή του 5ου Αγώνα Δρόμου Χαλκίδας “CHALKIDA BRIDGES HALFMARATHON”

ΑΔΑ: 6ΒΛ7ΩΗΑ-ΨΔΜ 04/10/2018

Η 204/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: 63ΕΕΩΗΑ-4ΞΝ 20/09/2018

Η 205/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: ΩΨΖΖΩΗΑ-Ξ15 20/09/2018

Η 206/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: ΩΞΩΡΩΗΑ-Ψ6Ψ 20/09/2018

Η 208/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρου που βρίσκεται στην οδό Αργυροκαστρίτου 25, στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: Ψ12ΤΩΗΑ-0ΟΘ 20/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP