Αποφάσεις

Η 189/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης τροποποίησης μελέτης εφαρμογής της οδού (305Β) Αλμυροποτάμου στα πλαίσια του έργου: ».

ΑΔΑ: 6ΘΣΨΩΗΑ-7ΤΔ 12/11/2019

Η 178/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 242 στο Βασιλικό Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, σε συμμόρφωση προς την υπ΄ αρ. 62/2016 δικαστική απόφαση».

ΑΔΑ: ΨΛΖ2ΩΗΑ-ΙΔΦ 12/11/2019

Η 186/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Αίτησης-υπομνήματος των Αναστασιάδου Δανάης-Αγάπης και Δέσποινας σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 860 & 861 στη συνοικία Ζ Χαλκίδας, για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία τους, σε συμμόρφωση προς την αριθμ.215/2011 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΝΓΔΩΗΑ-3ΝΥ 12/11/2019

Η 188/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: Ω6ΞΦΩΗΑ-ΝΞΗ 12/11/2019

Η 187/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης λόγω κατασκευής του έργου: στους κόμβους Ναυπηγείων και στην οδό Ιφιγένειας περιοχή Αυλίδας».

ΑΔΑ: 6ΩΑΙΩΗΑ-4Δ9 12/11/2019

Σε ορθή επανάληψη η 183/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μετακίνηση περιπτέρων στη Χαλκίδα

ΑΔΑ: 7ΧΝΟΩΗΑ-Γ4Ν 29/10/2019

Η 179/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στη συμβολή των οδών Αγ. Μαρίνας και Κύμης, στη Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω70ΗΩΗΑ-ΤΧΘ 29/10/2019

Η 181/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΩΘΔ6ΩΗΑ-ΥΙΝ 29/10/2019

Η 182/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στη συνοικία Κανήθου».

ΑΔΑ: ΨΗΠΕΩΗΑ-ΩΒΚ 29/10/2019

Η 168/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: Ψ15ΩΩΗΑ-ΣΡ9 22/10/2019

Η 169/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: Ω6Β2ΩΗΑ-7ΦΓ 22/10/2019

Η 170/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6Ρ5ΠΩΗΑ-ΛΣΓ 22/10/2019

Η 171/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωή περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 6ΛΡ1ΩΗΑ-ΤΑΔ 22/10/2019

Η 172/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μεταφοράς θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: 66ΣΑΩΗΑ-ΙΛΕ 22/10/2019

Η 174/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: ΨΒΨ0ΩΗΑ-ΨΟ6 22/10/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP