Αποφάσεις

Η 33/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Προσωρινής παραχώρησης έξι (6) θέσεων στάθμευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6ΕΠΡΩΗΑ-9Ξ5 18/03/2020

Η 32/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Επικαιροποίησης ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων».

ΑΔΑ: Ψ88ΞΩΗΑ-77Σ 18/03/2020

Η 17/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88 & 89 του Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: 62ΓΑΩΗΑ-1ΓΝ 17/03/2020

Σε ορθή επανάληψη η 18/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κατασκευής, απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης

ΑΔΑ: 6ΗΩ6ΩΗΑ-Υ75 17/03/2020

Η 9/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Βασιλικό της Δ.Ε. Ληλαντίων

ΑΔΑ: Ψ2Ν5ΩΗΑ-19Λ 16/03/2020

Η 16/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης που λειτουργεί στην περιοχή του κέντρου της πόλης της Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6ΞΨ0ΩΗΑ-ΣΘ2 26/02/2020

Η 15/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού 2020».

ΑΔΑ: Ψ3ΞΓΩΗΑ-Κ6Ω 26/02/2020

Η 7/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 11, στην περιοχή Κανήθου της Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΨΩΚΡΩΗΑ-ΝΩ4 30/01/2020

Η 6/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής πεύκου στην οδό Καραΐσκάκη 50, στην περιοχή Κανήθου της Δ.Ε. Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΒΨ7ΩΗΑ-ΥΚΔ 30/01/2020

Η 219/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων

ΑΔΑ: Ω3ΕΒΩΗΑ-4ΣΣ 15/01/2020

Η 218/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΦΗ0ΩΗΑ-Η75 15/01/2020

Η 215/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένου περιπτέρου στον πεζόδρομο μπροστά από το δημοτικό σχολείο Φύλλων της Δ.Ε. Δροσιάς

ΑΔΑ: 6ΘΤ8ΩΗΑ-2ΘΨ 14/01/2020

Η 214/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 73 & 74 του Σχεδίου Πόλης Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΔΑ: Ω1ΗΗΩΗΑ-ΕΦΩ 14/01/2020

Η 222/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ».

ΑΔΑ: 6ΩΛΧΩΗΑ-ΛΣΛ 09/01/2020

Η 232/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετατόπισης περιπτέρου στα πλαίσια των εργασιών πλήρους ανακατασκευής και ανάπλασης του χώρου που στεγάζεται η παλαιά Δημοτική αγορά στην Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΠΘΞΩΗΑ-Ψ6Ζ 09/01/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP