Αποφάσεις

Η 87/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: ».

ΑΔΑ: Ω25ΗΩΗΑ-ΕΣΥ 09/05/2019

Η 85/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρου επί της οδού Πορτοκαλιάς στους Αγ. Αναργύρους, στην Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΩΟ31ΩΗΑ-ΡΝ9 09/05/2019

Η 65/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων και πλατειών της πόλεως της Χαλκίδας».

ΑΔΑ: ΨΨΥΗΩΗΑ-ΙΚ3 18/04/2019

Η 72/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε πλυντήριο αυτοκινήτων».

ΑΔΑ: ΨΞΙΧΩΗΑ-Ζ6Ζ 18/04/2019

Η 66/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Αλλαγής οδών λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας»

ΑΔΑ: 6ΧΤ7ΩΗΑ-ΟΦΗ 18/04/2019

Η 70/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων»

ΑΔΑ: ΩΝΠ6ΩΗΑ-ΤΤΓ 18/04/2019

Η 73/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για άδεια κοπής τριών δένδρων (κυπαρίσσια) που βρίσκονται στη λεωφόρο Γεωργίου Παπανδρέου, στην Χαλκίδα».

ΑΔΑ: 6Ψ3ΙΩΗΑ-ΩΕ4 18/04/2019

H 63/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί μεταφοράς περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Νικολάου, στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

ΑΔΑ: ΩΜΕΓΩΗΑ-Θ1Ε 09/04/2019

Η 53/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: Ω5ΘΥΩΗΑ-Ε79 21/03/2019

Η 52/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 6ΜΨΖΩΗΑ-ΣΗΨ 21/03/2019

Η 51/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: Ω3ΣΛΩΗΑ-Λ55 21/03/2019

Η 50/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΦΒΧΩΗΑ-4ΟΧ 21/03/2019

Η 49/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΩΚΩ2ΩΗΑ-3Χ3 21/03/2019

Η 48/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο:

ΑΔΑ: 6ΝΓΡΩΗΑ-ΕΨΛ 18/03/2019

Η 47/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας στις περιοχές με πλημμυρικά φαινόμενα της πόλεως Χαλκίδας».

ΑΔΑ: Ψ9ΤΒΩΗΑ-Φ39 08/03/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP