Η 155/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την πληρωμή δαπάνης τοποθέτησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης στη Νέα Λάμψακο».

ΑΔΑ: ΩΔΠ3ΩΗΑ-Ρ1Ω
Ημ. Απόφ.: 13/06/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΠ3ΩΗΑ-Ρ1Ω"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP