Η 158/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <FTTΗ A/K ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΩΦΠΕΩΗΑ-5ΧΤ
Ημ. Απόφ.: 07/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΠΕΩΗΑ-5ΧΤ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP