Η 158/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης τροποποίησης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο:

ΑΔΑ: 9ΠΞ0ΩΗΑ-Ζ27
Ημ. Απόφ.: 09/07/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΞ0ΩΗΑ-Ζ27"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP