Η 168/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ

ΑΔΑ: Ψ15ΩΩΗΑ-ΣΡ9
Ημ. Απόφ.: 22/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ15ΩΩΗΑ-ΣΡ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP