Η 169/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0,999 MW της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑΣ ΙΚΕ» στη θέση «Γκαμήλεζα ή Γέφυρα ή ΝΙΚΠΑ» στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν. Εύβοιας

ΑΔΑ: Ω7ΧΣΩΗΑ-Δ3Ρ
Ημ. Απόφ.: 21/07/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω7ΧΣΩΗΑ-Δ3Ρ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP