Η 178/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 242 στο Βασιλικό Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, σε συμμόρφωση προς την υπ΄ αρ. 62/2016 δικαστική απόφαση».

ΑΔΑ: ΨΛΖ2ΩΗΑ-ΙΔΦ
Ημ. Απόφ.: 12/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΖ2ΩΗΑ-ΙΔΦ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP