Η 18/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς κατόπιν αιτήματος του κ. Ιωάννη Τσούλου».

ΑΔΑ: 6ΡΦ6ΩΗΑ-ΜΡ9
Ημ. Απόφ.: 01/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP