Η 181/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΩΘΔ6ΩΗΑ-ΥΙΝ
Ημ. Απόφ.: 29/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΔ6ΩΗΑ-ΥΙΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP