Η 181/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάκλησης της υπ. αριθμ. 166/2020 Α.Ο.Ε. και έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», προϋπολογισμού.: 226.628,00 € με Φ.Π.Α»

ΑΔΑ: ΨΖ57ΩΗΑ-ΕΞΣ
Ημ. Απόφ.: 29/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖ57ΩΗΑ-ΕΞΣ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP