Η 184/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: ».

ΑΔΑ: 78ΡΕΩΗΑ-Ν59
Ημ. Απόφ.: 04/07/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/78ΡΕΩΗΑ-Ν59"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP