Η 185/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Εισήγησης επί ενστάσεων που αφορούν την άρση ασυμφωνίας με τροποποίηση σχεδίου πόλης Χαλκίδας συνοικίας Γ μεταξύ των Ο.Τ. 122 κ΄122α στην οδό Αντιόπης ως προς τον καθορισμό θέσης και πλάτους αυτής σε 10 μ., όπως εγκρίθηκε με την αρ. 36/2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: 6Τ41ΩΗΑ-ΧΞ3
Ημ. Απόφ.: 20/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ41ΩΗΑ-ΧΞ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP