Η 185/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) του Δήμου Χαλκιδέων , προϋπολογισμού 67.598,53 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης

ΑΔΑ: 6ΜΛ5ΩΗΑ-ΕΙ3
Ημ. Απόφ.: 30/06/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΛ5ΩΗΑ-ΕΙ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP