Η 19/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο».

ΑΔΑ: ΩΗΨ1ΩΗΑ-Ω32
Ημ. Απόφ.: 29/01/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΨ1ΩΗΑ-Ω32"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP