Η 197/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: 654ΓΩΗΑ-ΒΛ6
Ημ. Απόφ.: 06/09/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP