Η 20/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς κατόπιν αιτήματος του κ. Αθανάσιου Δανιήλ».

ΑΔΑ: Ω9ΡΖΩΗΑ-ΖΥΞ
Ημ. Απόφ.: 01/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP