Η 203/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Πρακτικού περί ματαίωσης διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο:

ΑΔΑ: Ψ4ΔΛΩΗΑ-ΨΨΕ
Ημ. Απόφ.: 13/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΔΛΩΗΑ-ΨΨΕ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP