Η 207/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 12/2019

ΑΔΑ: Ψ06ΤΩΗΑ-ΗΜΦ
Ημ. Απόφ.: 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ06ΤΩΗΑ-ΗΜΦ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP