Η 208/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 13/2019

ΑΔΑ: 6ΕΟ3ΩΗΑ-ΖΝ6
Ημ. Απόφ.: 08/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΟ3ΩΗΑ-ΖΝ6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP