Η 215/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ».

ΑΔΑ: 6ΑΦΩΩΗΑ-ΗΧΖ
Ημ. Απόφ.: 14/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΦΩΩΗΑ-ΗΧΖ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP