Η 215/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 6Ω4ΜΩΗΑ-ΙΒΖ
Ημ. Απόφ.: 30/10/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP