Η 216/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Παράτασης απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ9/2019».

ΑΔΑ: 7Χ02ΩΗΑ-ΩΦ0
Ημ. Απόφ.: 14/08/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7Χ02ΩΗΑ-ΩΦ0"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP