Η 216/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: ΨΟΜΔΩΗΑ-5ΨΙ
Ημ. Απόφ.: 30/10/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP