Η 218/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος

ΑΔΑ: 6ΦΗ0ΩΗΑ-Η75
Ημ. Απόφ.: 15/01/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΗ0ΩΗΑ-Η75"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP