Η 219/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου WIND στα πλαίσια κατασκευής του έργου: “Κατασκευή δικτύου οπτικών ινών WIND NGA στο Δήμο Χαλκίδας”».

ΑΔΑ: ΩΤΡΝΩΗΑ-ΩΚΛ
Ημ. Απόφ.: 21/10/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP