Η 220/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρων στην οδό Καραγιάννη, στην Χαλκίδα».

ΑΔΑ: ΨΓ7ΣΩΗΑ-ΘΙΝ
Ημ. Απόφ.: 21/10/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓ7ΣΩΗΑ-ΘΙΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP