Η 223/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ».

ΑΔΑ: ΩΞΛ7ΩΗΑ-Ν3Ρ
Ημ. Απόφ.: 09/01/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΛ7ΩΗΑ-Ν3Ρ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP