Η 228/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ»

ΑΔΑ: 6ΙΔΠΩΗΑ-Τ0Ψ
Ημ. Απόφ.: 23/11/2017
graphics design by citrine.gr
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP