Η 229/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Κυκλοφοριακής οργάνωσης και βελτίωσης σήμανσης στη συνοικία “ΒΡΟΝΤΟΥ” Χαλκίδας».

ΑΔΑ: 6Κ52ΩΗΑ-Ξ59
Ημ. Απόφ.: 08/11/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP