Η 244/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: ΩΝΛΠΩΗΑ-ΓΜΑ
Ημ. Απόφ.: 17/12/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP