Η 246/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητα Ζωής περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο

ΑΔΑ: Ω2ΑΧΩΗΑ-9ΝΝ
Ημ. Απόφ.: 17/12/2018
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΑΧΩΗΑ-9ΝΝ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP