Η 246/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών) της δημοπρασίας του έργου: ».

ΑΔΑ: ΩΨΜΠΩΗΑ-ΟΟ2
Ημ. Απόφ.: 03/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΨΜΠΩΗΑ-ΟΟ2"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP