Η 248/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δ18/2019».

ΑΔΑ: ΩΑΔΠΩΗΑ-ΔΔΒ
Ημ. Απόφ.: 03/10/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP