Η 255/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Φυτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 32.004,83 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: ΨΨ8ΨΩΗΑ-ΦΕ8
Ημ. Απόφ.: 24/07/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨ8ΨΩΗΑ-ΦΕ8"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP