Η 256/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια Αρδευτικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, προϋπολογισμού 34.999,82 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020 και καθορισμού των όρων διακήρυξης».

ΑΔΑ: Ψ75ΖΩΗΑ-6ΛΡ
Ημ. Απόφ.: 24/07/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ75ΖΩΗΑ-6ΛΡ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP