Η 257/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

ΑΔΑ: 7ΝΣ4ΩΗΑ-ΘΜ2
Ημ. Απόφ.: 14/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΣ4ΩΗΑ-ΘΜ2"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP