Η 264/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Αποδοχής της δωρεάς αυτοκινήτου της εταιρείας GRAMMACAR A.E.».

ΑΔΑ: ΨΛΟΦΩΗΑ-ΜΜΣ
Ημ. Απόφ.: 27/07/2020
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP