Η 266/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνικές προσφορές – Οικονομική προσφορά) για τον διαγωνισμό με τίτλο: , προϋπολογισμού 67.598,53 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020».

ΑΔΑ: 6ΡΥΠΩΗΑ-ΧΛΒ
Ημ. Απόφ.: 27/07/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΥΠΩΗΑ-ΧΛΒ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP