Η 272/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την καταβολή ποσού στη ΔΕΔΑ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου “Μετατόπιση Χαλύβδινου Δικτύου Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης (19 BAR) λόγω κατασκευής αγωγού ομβρίων που θα εξυπηρετήσει το νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδος”».

ΑΔΑ: 6ΥΜΦΩΗΑ-ΤΔΟ
Ημ. Απόφ.: 16/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΜΦΩΗΑ-ΤΔΟ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP