Η 273/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) για διαγωνισμό εκμίσθωσης 24 ακινήτων του Δήμου Χαλκιδέων».

ΑΔΑ: ΩΣ45ΩΗΑ-3Β9
Ημ. Απόφ.: 16/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ45ΩΗΑ-3Β9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP