Η 274/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού υπολόγου για την αμοιβή του ελεγκτή δόμησης για τον έλεγχο της άδειας δόμησης του έργου “Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα της Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων”».

ΑΔΑ: ΩΛΧ3ΩΗΑ-7Λ9
Ημ. Απόφ.: 16/10/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΛΧ3ΩΗΑ-7Λ9"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP