Η 292/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ελέγχου του Ο.Π.Δ. (στοχοθεσία) οικ. έτους 2020

ΑΔΑ: 6ΣΑ8ΩΗΑ-28Ψ
Ημ. Απόφ.: 07/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΑ8ΩΗΑ-28Ψ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP