Η 294/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 33/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας

ΑΔΑ: ΩΝΛΛΩΗΑ-ΚΤΩ
Ημ. Απόφ.: 07/11/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP