Η 296/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 498/2017»

ΑΔΑ: 7ΞΓ8ΩΗΑ-ΒΦΝ
Ημ. Απόφ.: 17/05/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP