Η 298/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για το έτος 2019, προϋπολογισμού 41.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 6Υ2ΠΩΗΑ-665
Ημ. Απόφ.: 07/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ2ΠΩΗΑ-665"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP