Η 3/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Πρακτικού Νο3 (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων – Κατακύρωση) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 69.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.».

ΑΔΑ: ΨΝΘΠΩΗΑ-163
Ημ. Απόφ.: 31/01/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP