Η 3/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των Συμβάσεων Μισθώσεων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου».

ΑΔΑ: 62ΙΟΩΗΑ-ΥΜ3
Ημ. Απόφ.: 05/01/2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/62ΙΟΩΗΑ-ΥΜ3"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP