Η 300/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των επί έλασσον δαπανών και του 1ου Α.Π.Ε. εν συνόλω του έργου:

ΑΔΑ: ΩΩΜΨΩΗΑ-ΝΜΕ
Ημ. Απόφ.: 07/11/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP