Η 302/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αρ. 62/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ω60ΟΩΗΑ-990
Ημ. Απόφ.: 07/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω60ΟΩΗΑ-990"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP